Családsegítő_BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet vonatkozó részei alapján családsegítői feladatok ellátása.

Anyakönyvvezető

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki ANYAKÖNYVVEZETŐ munkakör betöltésére

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője pályázatot ír ki JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ munkakör betöltésére