Ugrás a tartalomra

ASP pályázat

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01279

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 6 202 290 Ft

A Támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának időpontja: 2017.04.03-2019.08.31

Kedvezményezett:      Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata

Székhely: 1221 Budapest, Városház tér 11

Azonosító szám ( törzs szám): 735858

Adószám: 15735856-2-43

 

A projekt bemutatása:

Budafok-Tétény Önkormányzata 2017. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01279 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című támogatás elnyerésére.

A „Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, amelynek során 8.900.200,- forint támogatásban részesültünk.

A Belügyminisztérium 2017. május 5-én engedélyezte Önkormányzatunk részére az ASP rendszercsatlakozás igénybe vétele helyett, az ASP rendszerhez történő interfészes csatlakozást. A pályázati felhívásnak megfelelően az elnyert támogatás mértéke 6 202 290,-Ft összegre módosult és az eredeti támogatási összeg különbözete az irányító hatóság részére visszafizetésre került.

A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelését, melynek eszköze egyfelől az adminisztratív terhek komplex csökkentése, másfelől az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, valamint mindezek keretében az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítását és a közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatását az ASP technológia alkalmazása biztosítja.

A csatlakozás előkészítése nem kizárólag a szükséges technikai eszközök felmérését és megvásárlását célozza. Előtérbe kerül az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, igazgatásszervezési, szabályozási feladatok végrehajtása, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe.

A pályázat lehetőséget biztosít számunkra a 257/2016.(VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott csatlakozási feltételek teljesítésére.

A fejlesztés keretében a szakrendszerek üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése mellett megtörténik a Hivatal folyamatainak felmérése, a folyamatok optimalizálása a szabályzatok elkészítése és módosítása.

A pályázat célja a hatékony e-ügyintézési szolgáltatások bevezetése, a papír alapú adminisztráció és a papírfelhasználás csökkentése. Az ASP keretében alkalmazott szakrendszerek készség szintű elsajátítása érdekében a Hivatal köztisztviselőinek oktatása is megtörténik annak érdekében, hogy az ügyfelek részére gördülékenyen tudjuk biztosítani a magas szintű szolgáltatásokat.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület lakosságszáma 54675 fő. A polgármesteri hivatal engedélyezett létszámkerete 179 fő. A polgármesteri hivatal átlagos statisztikai létszáma 160 fő.

Az ügyintézés három telephelyen folyik, a hivatal központja 1221 Budapest Városház tér 11. szám alatt működik, a Szociális ellátási Csoport 1225 Budapest, Nagytétényi út 264. alatt működik. Önkormányzatunk ügyfélszolgálati irodát működtet a Campona bevásárlóközpontban, ahol az ügyfelek teljes körű tájékoztatást adnak valamennyi - pl. helyi adóügyi, építéshatósági, anyakönyvi, tevékenység-engedélyezési, birtokvédelmi, lakásügyi, helyiségbérleti, csatornázási, parkfenntartási, útépítési, közterület-használati, szociális támogatással és ellátással kapcsolatos és egyéb ügyek intézésének menetéről.

A Hivatalban az informatikai eszközök átlagéletkora 3-5 év.

A fejlesztést sikeres pályázati elbírálást követően részben az önkormányzat saját humán erőforrásán keresztül kívánja megvalósítani, így a pályázat összeállítását, a projektmenedzsmentet. A pályázati cél megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének értéke a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény értékhatárát nem éri el, így az önkormányzatnak nem lesz közbeszerzési kötelezettsége. A pályázat egyéb részeihez kapcsolódó tevékenységeket, így a működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása (migráció) elvégzése, a tesztelés és élesítés az önkormányzat saját humán erőforrása mellett, külső cégek, vállalkozások bevonásával történik. Az önkormányzat vállalja az infokommunikációs akadálymentesítés végrehajtását a beruházás során.  A fejlesztést követően az önkormányzat szeretné elérni azt, hogy az önkormányzat munkájáról a lehető legtöbb állampolgár értesüljön folyamatosan. A polgármesteri hivatalban a papír felhasználásának mennyisége csökkenjen. A beruházás során elkészítendő új szabályozás során folyamatosan szempontként vesszük figyelembe az esélyegyenlőségi szempontokat. Az önkormányzat az ASP szakrendszerekhez történő csatlakozásnak megfelelő eszközökkel csak részben rendelkezik.

Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így biztosítva ügyfeleink hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg. A projekt keretében az alábbi informatikai eszközök kerülnek beszerzésre:

  • 1 db munkaállomás MS Windows környezetben,
  • 1 db laptop MS Windows környezetben,
  • 2 db monitor alapkonfiguráció,
  • 2 db multifunkciós nyomtató,
  • 1 db kártyaolvasó alapkonfigurációs,
  • 1 db rack szekrény,
  • valamint 1 db switch eszköz.

Kialakításra kerülnek a hatályos törvénynek megfelelő Működésfejlesztési és szabályozási keretek a projekten belül:

  • Informatika Biztonsági Szabályzat,
  • Iratkezelési Szabályzat,
  • Helyi adórendelet módosítása.