Ugrás a tartalomra

2024. évi általános választások

                                                                                                           EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS

                                                                                                           HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

                                                                                                     NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2024. június 9. (vasárnap) napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választását. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra tűzte ki.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A Nemzeti Választási Iroda a választópolgár lakcímére 2024. április 19-ig megküldött értesítő útján tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel.

 

Az Európai Parlament tagjainak megválasztása során Magyarországról 21 képviselő jut mandátumhoz az Európai Parlamentben. A mandátumuk 5 évre szól. A választáson választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni; továbbá azok a nagykorú magyar állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában sincsen lakcímük.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választásán 12 egyéni képviselőt, a kerület polgármesterét és Budapest főpolgármesterét választják meg 5 évre közvetlen szavazással a választójoggal rendelkező kerületi lakosok. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 fős, 5 képviselő a kompenzációs listáról szerez mandátumot. Új elemként Budapest Főváros választópolgárai listás választással választhatják meg a fővárosi közgyűlés 32 tagját, a közgyűlés tagja továbbá a közvetlenül választott főpolgármester.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú személyeknek is.

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát.

 

 

Ajánlással kapcsolatos információk

A választási kampány 2024. április 20-án kezdődik. A jelölő szervezetek és a jelöltek ettől a naptól kezdve - legkésőbb 2024. május 6-áig - gyűjthetik a jelöltséghez szükséges ajánlásokat.

Jelöltet, illetve listákat (kivéve a kompenzációs listát és a fővárosi listát) ajánlani ajánlóíven lehet. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A választójog az ajánlóívek kiadása és a jelölt bejelentése (az ajánlóívek leadása) közötti bármely napon fennállhat.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét (csak település, közterület, házszám).

Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A választópolgár aláírásán kívüli többi adata az ajánló választópolgár jelenlétében más személy – elsősorban az aláírást gyűjtő személy – által is rávezethető az ajánlóívre.

A nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) választópolgár az ajánlóívet a választási iroda vezetője, tagja, vagy bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. A választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezetője vagy tagja, a bíróság, illetőleg a közjegyző hitelesíti.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát és aláírását.

A választópolgár az alábbi jelöltekre/listákra adhat le ajánlásokat:

• a lakóhelye szerinti egyéni választókerületi jelöltre,

• a lakóhelye szerinti településen (kerületben) polgármester-jelöltre,

• amennyiben lakóhelye a fővárosban van, akkor a főpolgármester-jelöltre.

Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltet ajánlhat.

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője – az alábbi kivételeken túl – bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

• az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben (ez nem zárja ki azt, hogy a jelölő szervezet székházában az ajánlásgyűjtést megszervezze);

• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben;

• tömegközlekedési eszközön;

• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében;

• felsőoktatási és köznevelési intézményben;

• egészségügyi szolgáltató helyiségében; valamint

• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

 

Részletesebb információ az alábbi linken érhető el:

https://www.valasztas.hu/valasztasi-fuzetek

 

Amennyiben arra vonatkozóan szeretne tájékoztatást kérni, hogy mely jelöltek, illetve jelölő szervezetek ajánlóívein szerepel ajánlóként, úgy erre vonatkozó kérelmet 2024. április 20. napjától lehet benyújtani. Bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://www.valasztas.hu/ajanlas-ellenorzes-tajekoztato

 

A választással kapcsolatban további részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához.

 

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

cím:                                  1221 Budapest, Városház tér 11.

telefonszám:                    06-1/229-2611

e-mail cím:                       valasztas@bp22.hu

választási ügyintézés:     ajánlással, névjegyzéki kérelmekkel összefüggő ügyintézés munkanapokon:             Hétfő: 8-18

                                                                             Kedd: 8-16

                                                                             Szerda: 8-18

                                                                             Csütörtök: 8-16

                                                                             Péntek: 8-14

 

 

Helyi Választási Iroda

 

Dokumentumok:

HIRDETMÉNY az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számáról

TÁJÉKOZTATÓ a polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számáról

TÁJÉKOZTATÓ a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt állításához szükséges ajánlások számáról