Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda

Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda - Városfejlesztési Csoport - Városüzemeltetési Csoport 

bisztronyb@bp22.hu
1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon: 482-1030/147
Fax: 482-1031

Tevékenység

Tájékoztatás az intézett ügyekről / ügyleírások

Városfejlesztési- és üzemeltetési Iroda

Az iroda feladatköre

 • a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, tömegközlekedéssel nem érintett helyi közutak üzemeltetési feladatai, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
 • a helyi önkormányzat tulajdonában lévő járdák, és egyéb burkolatok fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
 • a kerületet érintő forgalomtechnika és tömegközlekedési ügyekben való közreműködés
 • a helyi vízrendezés, valamint a helyi vízkár-elhárítási, árvíz és belvíz védekezési feladatok ellátásával összefüggő feladatok
 • közműfejlesztések előkészítésével, bonyolításával kapcsolatos feladat
 • közútkezelői feladatok ellátása
 • 500 m3/évnél kisebb vízhozamú kutak, szikkasztók engedélyezési eljárása
 • közvilágítási berendezés létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
 • intézményi energia felhasználás nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
 • villámvédelem, szabványossági és érintésvédelmi feladatok
 • önkormányzati fenntartású, működtetésű intézmények épületállományának és épített környezetének, valamint az Önkormányzat érdekkörébe eső egyes ingatlanoknak belső szabályzat vagy testületi határozat alapján történő üzemeltetése, fejlesztési feladatainak előkészítése és elvégeztetése
 • közterületekkel, közhasználatú zöldterületekkel, játszóterekkel, játszókertekkel kapcsolatos feladatok
 • közbeszerzésekkel kapcsolatos, az iroda tevékenységi körébe tartotó műszaki feladatok
 • önkormányzati beruházások előkészítésével és bonyolításával kapcsolatos feladatok
 • az iroda szakterületébe tartozó pályázati források igénylésével kapcsolatos műszaki feladatok
 • elnyert pályázatok esetén a megvalósítással, a pályázati források elszámolásával kapcsolatos feladatok
 • lakossági telefonos bejelentések fogadása, rögzítése, az ügyfél szóban előadott kérelméről feljegyzés és/vagy jegyzőkönyv készítése.
 • kerületi szabályozási terv végrehajtásával kapcsolatos, útépítéshez kapcsolódó feladatok, utcaszabályozások végrehajtása
Hétfő  13.30-18.00
Szerda  08.00-12.00 és 14.00-18.00
Péntek  08.00-12.00

Wohner Zsolt

irodavezető / félfogadást tart minden hétfőn 14 és 17 óra között, előzetes bejelentkezés alapján
Telefon:482-1033, 482-1030/233

 

Bisztrony Balázsné

titkárságvezető (I. em. 63. szoba)
Telefon:482-1030/147 

 

Munkatársak

Városfejlesztési csoport

Csoportvezető: Ölveczky Barbara (I. em. 68., tel.: * 482-1030/192)
Intézményekkel kapcsolatos magasépítési beruházások, karbantartások, felújítások.(Óvodák, iskolák, gimnáziumok és bölcsődék).

 1. Bartók bölcsőde - Napraforgó

 2. Vöröskereszt bölcsőde - Mocorgó

 3. Bartók óvoda

 4. Erzsébet óvoda - Varázskastély

 5. Ják utcai óvoda - Zöldecske

 6. Kereszt utca 2. - Maci 1.

 7. Kereszt utca 4. - Maci 2.

 8. Kisfaludy óvoda - Árnyas kert

 9. Magasház utcai óvoda - Csicsergő 2.

 10. Napközi óvoda - Napocska

 11. Vöröskereszt óvoda - Csicsergő 1.

 12. Gyermekjóléti központ - Nagytétényi út 261.

 13. Családsegítő Szolgálat - Nagytétényi út 276.

 14. Családsegítő CsÁO - Bartók B. út

 15. Nagytétényi út 264. - PH Szociális ellátási Csoport - Gyermekjóléti Kp. RAKTÁR

 1. Szoc. Szolg. XVI. u. 22 - Levendula Id. Otth.- Baross Gábor polgári kör

 1. Szoc. Szolg. – XII u. 28. - Nappali Hangulat

 2. Szoc. Szolg. – Nagytétényi út 266. - Idősek Klubja és Krízis Alapítvány

 3. Városháza

 

Radványiné Preczlik Tünde (I. em. 68., tel.:*482-1030/242)
Intézményekkel kapcsolatos magasépítési beruházások, karbantartások, felújítások.(Óvodák, iskolák, gimnáziumok és bölcsődék).

 1. Leányka bölcsőde

 2. Rózsakerti bölcsőde

 3. Anna utcai óvoda - ­Tündérkert

 4. Árpád utcai óvoda - Ficánka

 5. Leányka óvoda

 6. Mező utcai óvoda - Szivárvány

 7. Rákóczi óvoda - Huncutka

 8. Rózsakerti óvoda

 9. VII. u-i óvoda - Csemetekert

 10. Nagytétényi út 291. - Óvodavezetés

 11. Nevelési tanácsadó

 12. Intézmények Gazd. Irodája - Kossuth Lajos u. 24.

 13. Szoc. Szolg. - Anna utca 10

 14. Szoc. Szolg. - Köd utca 2.

 15. Szakorvosi Rendelő Intézet és Gyermekorvosi Rendelőintézet, Védőnői Szolgálat - Káldor Adolf u. 5-9.

 16. Nagytétényi út 31. sz. - Klauzál Gábor Művelődési Központ

 17. Nagytétényi út 31. sz. – Uszoda

 

Várhegyi Csaba László ( I.em. 68. tel: 482-1030/242 )

Intézményekkel kapcsolatos karbantartási, hibaelhárítási munkák

 

Fejes Gábor (I. em. 68., tel.: 482-482-1035, *482-1030/235)
Energetikai feladatok, az elektromos hálózat fejlesztése, bővítése, a közvilágítási lámpák felszereltetése. Intézményekkel kapcsolatos gépészeti és elektromos beruházások, felújítások.


 

 

Városüzemeltetési Csoport

Csoportvezető: Kádár László (I. em. 62., tel: 482-1036, *482-1030/236)
Szennyvízcsatorna-építési beruházások, közterületen a tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés.

Kovács Imre ( I. em. 60. 482-1030/202)

Kerületi szabályozási terv végrehajtásával kapcsolatos útépítésehez kapcsolódó feladatok utcaszabályozások végrehajtása.

Hellebrandt Zsuzsanna (I. em. 61., tel.: 482-1038, *482-1030/238)Útépítési beruházások, útfelújítások (szőnyegezés), forgalomtechnikával, forgalomcsillapítással, tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek intézése, intézkedés a KRESZ-táblák pótlására, a feladatkörhöz kapcsolódó lakossági bejelentések kivizsgálása.

Sztavropulosz Nikolaosz  (I. em. 60., tel.: 482-1034, *482-1030/234)
Aszfaltburkolatú utak javítása (kátyúzás), kockakő-burkolatú utak, járdák, aszfaltburkolatú járdák javítása, útellenőri feladatok ellátása, közlépcsők felújítása és javítása, a feladatkörökhöz kapcsolódó lakossági bejelentések kivizsgálása.

Nagy Zsigmond (I. em. 60., tel.: 482-1037, *482-1030/237)

 • Felszíni csapadékvízelvezetési munkák
 • Ivóvízhálózat bővítése,
 • Földútjavítások,
 • Térkőburkolatú járdafelújítás,
 • Lakossági ingatlanokhoz nem köthető felszíni csapadékvízszikkasztó műtárgyak, felszínicsapadékvíz elvezető csatornák, átereszek tisztítása,.
 • Közterületi lépcsők üzemeltetése/karbantartása
 • Vegyesburkolatú gépkocsiparkolók üzemeltetése/karbantartása
 • A feladatkörökhöz kapcsolódó lakossági bejelentések kivizsgálása
 • Közútkezelői feladatok ellátása.
 • 500 m3/évnél kisebb vízhozamú kutak létesítési és fennmaradási engedélyezési eljárása

Magyar Margit (I. em. 66., tel.: *482-1030/241)

Üzemzavaros burkolatbontások nyilvántartása, behajtási engedélyek kiadása a Péter-Pál utcai forgalomkorlátozott területre.

Horváth Zoltán (I. em. 65., tel.: 482-1032, *482-1030/240)

 • közterületi fák növényvédelme
 • közterületi fákkal, fasorokkal kapcsolatos karbantartási munkák,
 • közterületi játszóterek és intézményi játszókertek építése, felújítása, játszóeszközök pótlása
 • játszóeszközök szabványosítása, karbantartása, felújítása,
 • parképítés, zöldterület-fejlesztés
 • utcabútorok pótlása 
 • út menti területek kaszálása – Városfejlesztő Kft. végzi
 • virágok telepítése közterületre – Városfejlesztő Kft. végzi
 • locsolóhálózatok karbantartása – Városfejlesztő Kft. végzi

Koroknyai Tamás (I. em. 60., tel.: *482-1030/243)

 • forgalomtechnikával kapcsolatos kerületi feladatok ellátása
 • a kiadott építési, burkolatbontási engedélyek alapján végzett út- és közműépítések ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos forgalomkorlátozások, a helyreállítás minőségének ellenőrzése
 • egyéb közterületen végzett munkák helyszíni ellenőrzése
 • társadalmi munkában történő járdaépítéshez anyag biztosítása, téli útüzemeltetési feladatok tervezése, szervezése
 • illegális szemétlerakás kapcsolatos feladatok

 

Letölthető nyomtatványok (ld. a lap alján): behajtási engedély forgalomkorlátozással érintett közterületre iránti kérelem, társadalmi munkában történő járdaépítéshez anyag igénylése.

 

Nyomtatványok

Behajtási engedély forgalomkorlátozással érintett közterületre, kerületi lakosok részére.docx

Társadalmi munkás járdaépítéshez igénylőlap.doc

Munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulás