Ugrás a tartalomra

Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda

Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda - Városfejlesztési Csoport - Városüzemeltetési Csoport 

bisztronyb@bp22.hu
1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon: 482-1030/147
Fax: 482-1031

Tevékenység

Tájékoztatás az intézett ügyekről / ügyleírások

Városfejlesztési- és üzemeltetési Iroda

Az iroda feladatköre

 • a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, tömegközlekedéssel nem érintett helyi közutak üzemeltetési feladatai, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
 • a helyi önkormányzat tulajdonában lévő járdák, és egyéb burkolatok fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
 • a kerületet érintő forgalomtechnika és tömegközlekedési ügyekben való közreműködés
 • a helyi vízrendezés, valamint a helyi vízkár-elhárítási, árvíz és belvíz védekezési feladatok ellátásával összefüggő feladatok
 • közműfejlesztések előkészítésével, bonyolításával kapcsolatos feladat
 • közútkezelői feladatok ellátása
 • 500 m3/évnél kisebb vízhozamú kutak, szikkasztók engedélyezési eljárása
 • közvilágítási berendezés létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
 • intézményi energia felhasználás nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
 • villámvédelem, szabványossági és érintésvédelmi feladatok
 • önkormányzati fenntartású, működtetésű intézmények épületállományának és épített környezetének, valamint az Önkormányzat érdekkörébe eső egyes ingatlanoknak belső szabályzat vagy testületi határozat alapján történő üzemeltetése, fejlesztési feladatainak előkészítése és elvégeztetése
 • közterületekkel, közhasználatú zöldterületekkel, játszóterekkel, játszókertekkel kapcsolatos feladatok
 • közbeszerzésekkel kapcsolatos, az iroda tevékenységi körébe tartotó műszaki feladatok
 • önkormányzati beruházások előkészítésével és bonyolításával kapcsolatos feladatok
 • az iroda szakterületébe tartozó pályázati források igénylésével kapcsolatos műszaki feladatok
 • elnyert pályázatok esetén a megvalósítással, a pályázati források elszámolásával kapcsolatos feladatok
 • lakossági telefonos bejelentések fogadása, rögzítése, az ügyfél szóban előadott kérelméről feljegyzés és/vagy jegyzőkönyv készítése.
 • kerületi szabályozási terv végrehajtásával kapcsolatos, útépítéshez kapcsolódó feladatok, utcaszabályozások végrehajtása
Hétfő  13.30-18.00
Szerda  08.00-12.00 és 14.00-18.00
Péntek  08.00-12.00

Kádár László

irodavezető helyettes 
Telefon:482-1036, 482-1030/236

 

Bisztrony Balázsné

titkárságvezető (I. em. 63. szoba)
Telefon:482-1030/147 

 

Munkatársak

Városüzemeltetési Csoport

Csoportvezető: Kádár László (I. em. 62., tel: 482-1036, *482-1030/236)
Szennyvízcsatorna-építési beruházások, közterületen a tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos ügyintézés.

Kovács Imre ( I. em. 60. 482-1030/202)

Kerületi szabályozási terv végrehajtásával kapcsolatos útépítésehez kapcsolódó feladatok utcaszabályozások végrehajtása.

Hellebrandt Zsuzsanna (I. em. 61., tel.: 482-1038, *482-1030/238)Útépítési beruházások, útfelújítások (szőnyegezés), forgalomtechnikával, forgalomcsillapítással, tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyek intézése, intézkedés a KRESZ-táblák pótlására, a feladatkörhöz kapcsolódó lakossági bejelentések kivizsgálása.

Sztavropulosz Nikolaosz  (I. em. 60., tel.: 482-1034, *482-1030/234)
Aszfaltburkolatú utak javítása (kátyúzás), kockakő-burkolatú utak, járdák, aszfaltburkolatú járdák javítása, útellenőri feladatok ellátása, közlépcsők felújítása és javítása, a feladatkörökhöz kapcsolódó lakossági bejelentések kivizsgálása.

Szakmári György (I. em. 60., tel.: 482-1037, *482-1030/237)

 • Felszíni csapadékvízelvezetési munkák
 • Ivóvízhálózat bővítése,
 • Földútjavítások,
 • Térkőburkolatú járdafelújítás,
 • Lakossági ingatlanokhoz nem köthető felszíni csapadékvízszikkasztó műtárgyak, felszínicsapadékvíz elvezető csatornák, átereszek tisztítása,.
 • Közterületi lépcsők üzemeltetése/karbantartása
 • Vegyesburkolatú gépkocsiparkolók üzemeltetése/karbantartása
 • A feladatkörökhöz kapcsolódó lakossági bejelentések kivizsgálása
 • Közútkezelői feladatok ellátása.
 • 500 m3/évnél kisebb vízhozamú kutak létesítési és fennmaradási engedélyezési eljárása

Magyar Margit (I. em. 66., tel.: *482-1030/241)

Behajtási engedélyek kiadása a Péter-Pál utcai forgalomkorlátozott területre.

Behajtási engedélyek kiadása a Leányka-Anna utcai forgalomkorlátozott területre.

Behajtási engedélyek kiadása a Magdolna utcai forgalomkorlátozott területre

Energetikai pályázat ( lakóingatlanok energetikai megtakarítást eredményező felújításához önkormányzati támogatás igénybevételére )

Horváth Zoltán (I. em. 65., tel.: 482-1032, *482-1030/240)

 • közterületi fák növényvédelme
 • közterületi fákkal, fasorokkal kapcsolatos karbantartási munkák,
 • közterületi játszóterek és intézményi játszókertek építése, felújítása, játszóeszközök pótlása
 • játszóeszközök szabványosítása, karbantartása, felújítása,
 • parképítés, zöldterület-fejlesztés
 • utcabútorok pótlása 
 • út menti területek kaszálása – Városfejlesztő Kft. végzi
 • virágok telepítése közterületre – Városfejlesztő Kft. végzi
 • locsolóhálózatok karbantartása – Városfejlesztő Kft. végzi

Koroknyai Tamás (I. em. 60., tel.: *482-1030/243)

 • forgalomtechnikával kapcsolatos kerületi feladatok ellátása
 • a kiadott építési, burkolatbontási engedélyek alapján végzett út- és közműépítések ellenőrzése, az ezzel kapcsolatos forgalomkorlátozások, a helyreállítás minőségének ellenőrzése
 • egyéb közterületen végzett munkák helyszíni ellenőrzése
 • társadalmi munkában történő járdaépítéshez anyag biztosítása, téli útüzemeltetési feladatok tervezése, szervezése
 • illegális szemétlerakás kapcsolatos feladatok

 

Letölthető nyomtatványok (ld. a lap alján): behajtási engedély forgalomkorlátozással érintett közterületre iránti kérelem, társadalmi munkában történő járdaépítéshez anyag igénylése.

 

Nyomtatványok

Társadalmi munkás járdaépítéshez igénylőlap.doc

Munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulás

Formanyomtatvány Leányka utcai behajtási engedély

Formanyomtatvány Magdolna utcai behajtási engedély

Formanyomtatvány Péter Pál utcai behajtási engedély

Vízjogi fenntartási üzemeltetési engedély kérelem