- OEVB

Bu­da­pest 18. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bi­zottság (OEVB)

 

- székhe­lye: 1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.

- elekt­ro­ni­kus le­ve­lezési címe:  valasztas@bp22.hu

- fax száma: 06-1/229-2611/260

 

- elnöke:                  Fűzi István László

- elnök-helyettese:  Palánczné Németh Zsuzsánna

- tagja:                     Horváthné Fükő Zsuzsánna

 

- póttagja:  László Istvánné