Ugrás a tartalomra

Házasságkötésre bejelentkezés

Házassági szándék bejelentése:

 

Magyar és külföldi állampolgárok Magyarországon lakóhelytől függetlenül bármelyik anyakönyvi hivatalban házasságot köthetnek. Ez iránti szándékukat a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteniük.

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be.

A házasságkötés időpontja legkorábban a házassági szándék bejelentésétől számított 31. naptól tűzhető ki, a szabad házasságkötési időpontjaink figyelembevételével.

A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkozhatnak arról, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet kívánnak viselni. (A házasság megkötését megelőző 5. munkanapig a korábbi nyilatkozat megváltoztatható.)

Ha a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, a házasságkötést megelőző eljárás során megállapodhatnak a – házasságukból származó – születendő gyermek családi nevéről. A megállapodást a házassági anyakönyvbe be kell jegyezni. (A gyermekek nevére vonatkozó megállapodás legkésőbb az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig módosítható.)

 

A házassági szándék bejelentéséhez szükséges iratok (feltéve, hogy mindketten magyar állampolgárok):

- személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmány (személyi igazolvány, vagy útlevél), amely a házasságkötés időpontjában is érvényes

- személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- a házasuló felek elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzített születése (születési anyakönyvi kivonat helyett – a születést nyilvántartó anyakönyvvezető rögzíti)

- a házasuló felek elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzített előző házassága, válással együtt (a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető rögzíti).

(A 2014. július 1-jét megelőzően teljesített bejegyzéshez (születés, házasság) az első bejegyzés teljesítésekor a papír alapú anyakönyvnek az adott bejegyzésre vonatkozó adatait be kell jegyezni az elektronikus anyakönyvbe.

A rögzítést a születés, illetőleg a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőtől kérhetik.)

Külföldi állampolgárságú házasuló esetén további személyes tájékoztatás szükséges!

Általánosságban elmondható, hogy külföldi házasuló  félnek nyilatkoznia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ezen túl születési anyakönyvi okirattal igazolnia kell az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát és külföldi lakcímét.  Ezzel kapcsolatos információért a külföldi házasuló forduljon saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania.

Miután a nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille, stb.), külföldi állampolgárral kötendő házasság esetén további eljárásokra is szükség lehet.

Amennyiben a külföldi házasuló nem ért, nem beszél magyarul, a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. A tolmácsot a házasulóknak kell biztosítaniuk, aki nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona.