Ugrás a tartalomra

Gondozó


BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Gondozó

munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör: Biztosítja és segíti a gondozott fiziológiás szükségleteinek kielégítését. Higiénés szükségletek segítése. Megteremti és fenntartja az idős ember gondozásához szükséges esztétikus és biztonságos környezetet. Együttműködik a körzeti ápolóval az ápolási - szakápolási feladatok ellátásában. Részt vesz a gondozási folyamat kivitelezésében és dokumentálásában. Részt vesz (ügyelet és készenlét vállalása) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. Szükség esetén elsősegélyt nyújt. Kapcsolatot tart a gondozott hozzátartozóival és az ellátásban résztvevőkkel (családorvos, családvédelmi iroda, körzeti nővér stb.). Gyógyszerelés.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete: Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra), Munkaidőkeretben végzett munka

Munkavégzés helye: Budapest 1221 Anna u. 10.

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: A XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata - Bp. 1221 Anna u. 10 - 5 telephelyen 8 szociális alapellátást biztosít: Idősek nappali ellátása (klub), Pszichiátriai betegek ellátása (klub és közösségi ellátás), Fogyatékkal élők ellátása (klub és támogató szolgálat), Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Jelentkezés e-mail: hazisegitsegnyujtas@szocszolg22.hu címre Deák Krisztina csoportvezető részére.
 • Az illetmény megállapítása a "Közalkalmazottak jogállásáról az 1992. évi XXXIII. törvény r. az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 92.000 Ft/hó.
 • Biztosított az alapbéren felüli szociális ágazati pótlék, évi nettó 200.000 Ft/év cafetéria,
 • Budapesten kívüli lakhely esetén közlekedési támogatás. További feltételeknek való megfelelés esetén, szolgálati lakásban történő elhelyezés kérhető

 

Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok - szakképzettség, Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása,

szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Felelősség-vállalás (alap)

- Konfliktus-kezelés (alap)

- Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)

- Kommunikáció (ügyfélszolgálati)

- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • önéletrajz
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
 • nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
 • eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.29. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.14.