Ugrás a tartalomra

Gondozó


BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

gondozó

munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör: Biztosítja és segíti a gondozott fiziológiás szükségleteinek kielégítését. Higiénés szükségletek segítése. Megteremti és fenntartja az idős ember gondozásához szükséges esztétikus és biztonságos környezetet. Együttműködik a körzeti ápolóval az ápolási - szakápolási feladatok ellátásában. Részt vesz a gondozási folyamat kivitelezésében és dokumentálásában. Részt vesz (ügyelet és készenlét vállalása) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. Szükség esetén elsősegélyt nyújt. Kapcsolatot tart a gondozott hozzátartozóival és az ellátásban résztvevőkkel (családorvos, családvédelmi iroda, körzeti nővér stb.). Gyógyszerelés.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Munkaidőkeretben végzett munka

Munkavégzés helye: Budapest 1221 Anna u. 10.

 

Álláshirdető szervezet bemutatása: A XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata - Bp. 1221 Anna u. 10 - 5 telephelyen 8 szociális alapellátást biztosít: Idősek nappali ellátása (klub), Psziciátriai betegek ellátása (klub és közösségi ellátás), Fogyatékkal élők ellátása (klub és támogató szolgálat), Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  • Jelentkezés e-mail: hazisegitsegnyujtas@szocszolg22.hu címre Deák Krisztina csoportvezető részére.
  • Az illetmény megállapítása a "Közalkalmazottak jogállásáról az 1992. évi XXXIII. törvény r. az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó.
  • Biztosított az alapbéren felüli szociális ágazati pótlék, évi bruttó 200.000 Ft cafetéria, Budapesten kívüli lakhely esetén közlekedési támogatás. További feltételeknek való megfelelés esetén, szolgálati lakásban történő elhelyezés kérhető.

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

- Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok - szakképzettség, Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása,

szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Probléma-megoldó készség (alap)

- Döntési képesség (alap)

- Kommunikációs készség (alap)

- Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)

- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- motivációs levél

- önéletrajz

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló

nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.24.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.26.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.16.