Ugrás a tartalomra

2019 - Önkormányzati választás

 

Önkormányzati választások 2019.

 

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. (vasárnap) napjára tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.   

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

 

A választáson 12 egyéni képviselőt, a kerület polgármesterét és Budapest főpolgármesterét választják meg 5 évre közvetlen szavazással a választójoggal rendelkező kerületi lakosok. Budafok-Tétény Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 fős, 5 képviselő a kompenzációs listáról szerez mandátumot.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki ugyanerre a napra. Budafok-Tétényben a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény roma, és ukrán települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását lehet megtartani.

 

Tudnivalók a szavazásról

Szavazni a szavazás napján reggel 6.00 óra és este 19.00 óra között lehet. A törvény értelmében a 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, de ezután már nem lehet beállni a sorba.

 

Mit hozzunk magunkkal?

A szavazásra hozza magával személyi okmányait. Személyazonosságát igazolni tudja:

 • személyi igazolvánnyal,
 • útlevéllel,
 • jogosítvánnyal.

Mindenképpen hozza magával lakcím-kártyáját is.

Kérjük, ellenőrizze okmányai érvényességét!

 

A szavazás menete:

 • személyazonosságának és személyi azonosítójának vagy lakcímének ellenőrzése után alá kell írni a választói névjegyzéket. Az aláírással Ön azt igazolja, hogy átvette a szavazólapot.
 • ezt követően megkapja az Ön előtt lepecsételt szavazólapot és a borítékot
 • lépjen be egy üres szavazófülkébe
 • töltse ki a szavazólapot, majd – választása szerint - helyezze a borítékba
 • dobja be a szavazólapokat tartalmazó borítékot az urnába.

 

Mikor érvényes a szavazat?

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal.

Szavazata akkor érvényes, ha csak egy jelöltre helyezett el szavazatot.

 

Hány szavazólapot kapunk?

Az önkormányzati választáson három szavazólapot kapunk:

 • polgármester-jelöltek
 • főpolgármester-jelöltek
 • egyéni választókerületi jelöltek

 

A nemzetiségi választás sajátos szabályai:

 • a nemzetiségi választópolgárok, miután a fentiek szerint leadták szavazatukat, egy másik asztalnál aláírják a nemzetiségi névjegyzéket és megkapják a nemzetiségük szerinti zöld színű szavazólapokat és zöld színű borítékot
 • a bevezetőben felsorolt nemzetiségek három szavazólapot kapnak: egy kerületi, egy fővárosi és egy országos szavazólapot
 • nemcsak egy jelöltre szavazhatnak, hanem annyi jelöltre lehet érvényesen szavazni, ahány képviselőt lehet választani a kerületi-fővárosi-országos nemzetiségi önkormányzatba. Kérjük, olvassák el figyelmesen a szavazólapot, amely tartalmazza, hogy hány jelöltre szavazhat!

Fontos! A zöld borítékot le kell zárni, különben a szavazat érvénytelen!

 

 

AKTUÁLIS HATÁRIDŐK

 

1. Átjelentkezési kérelem

Az önkormányzati választáson az átjelentkezés igen szűk körben lehetséges. Az a választópolgár nyújthat be átjelentkezési kérelmet, akinek a bejelentett tartózkodási helye (régi elnevezéssel: ideiglenes lakcíme) június 26-a óta a kerületben van és a szavazás napján is érvényes lesz.

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának határideje: október 9. (szerda) 16.00 óra

Az átjelentkezés visszavonása iránti kérelmet

 •  a választás. hu honlapon
 • ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én (szerda) 16.00 óráig nyújtható be
 • ügyfélkapus azonosítással: október 11-én (péntek) 16.00 óráig nyújtható be
 • személyesen
 • október 11-én (péntek) 16.00 óráig nyújtható be
 • postán
 • október 9-én (szerda) 16.00 óráig nyújtható be

 

2. Mozgóurna

mozgóurna iránti kérelem:

- a valasztas.hu honlapon

 • ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én (szerda) 16.00 óráig nyújtható be.
 • ügyfélkapus azonosítással: október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig nyújtható be.

- személyesen

 • október 11-én (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

- postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

 • október 9-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie.

- írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés

 • október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

- írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

 • október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kézbesítővel történő beküldés esetén a kérelmező a kitöltött nyomtatványt beküldi valakivel.

A meghatalmazott útján történő benyújtás esetén a kérelmező meghatalmaz valakit, hogy helyette kitöltse és aláírja a nyomtatványt. Ebben az esetben a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.

 

3. Nemzetiségi kérelmek

A nemzetiségi névjegyzékből történő törlési kérelmet október 11-én (péntek) 16.00 óráig lehet benyújtani.

 

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék

e-mail cím: valasztas@bp22.hu

faxszám: 06-1/229-2611/260

vezetője: dr. Szántó János jegyző

 

A Helyi Választási Bizottság határozatai a http://budafokteteny.hu/ugyintezes/hvb-hatarozatok felületen érhetők el.

 


TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazókörök beosztását.

 

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választásra jogosult választópolgárok számának felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a 36. sz. szavazókör választópolgárainak száma meghaladja a jogszabályban meghatározott maximumértéket, ezért a Cikória utca, Mogyoró utca, Narancsvirág utca, Nyírfás köz, Rózsabarack utca és a Rózsaszirom utca 36. sz. szavazókörből a 31. sz. szavazókörbe sorolásáról döntöttem.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az átsorolás nem érinti a szavazás helyszínét, vagyis Önök a továbbiakban is ugyanott, a Bartók Béla út 6. sz. (Bartók Általános Iskola) alatt adhatják le szavazataikat.

 

         

                                      Üdvözlettel:

 

                                                                 dr. Szántó János

                                                        helyi választási iroda vezetője

 

 

Dokumentumok:

Utcajegyzék 

Szavazókörönkénti utcajegyzék

Szavazóhelyiségek listája

Választókerületi térkép

Nyilvántartásba vett jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendben

Nyilvántartásba vett kompenzációs listák szavazólapon megjelenő sorrendben

Határozat a szavazókörök felülvizsgálatáról

HIRDETMÉNY az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

 

 

AJÁNLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, kivéve a választási eljárási törvényben felsorolt helyeket.

Nem lehet ajánlást gyűjteni:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében,

g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét olvashatóan, személyi azonosítóját, lakcímét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.  Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Az egyéni választókerületi jelöltek és a polgármester-jelölt bejelentésének határideje: 2019. szeptember 9. (hétfő) 16.00 óra

Legkésőbb eddig az időpontig lehet benyújtani az aláírt ajánlóíveket és a jelölt bejelentésére szolgáló kitöltött, aláírt nyomtatványt.

A kompenzációs lista bejelentésének határideje: 2019. szeptember 10. (kedd) 16.00 óra

A korábban bejelentett listát, illetve a listán szereplő jelöltet is eddig az időpontig vonhatja vissza a jelölő szervezet, továbbá eddig az időpontig adhatják le az üres, aláírást nem tartalmazó ajánlóíveket is.

 


 

DELEGÁLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

 

Helyi Választási Bizottságba (HVB-be) delegálhat:

 • a településen polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet és a független polgármesterjelölt,
 • az egyéni választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet és az egyéni választókerületben induló független jelölt (a 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosban),
 • a kompenzációs listát állító jelölő szervezet (a 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosban)

Szavazatszámláló Bizottságba (SZSZB-be) delegálhat:

 • BÁRKI, aki a HVB-be delegálhat

Egy jelölő szervezet, illetve párt, valamint egy független jelölt csak egy jogcímen jogosult tag megbízására egy választási bizottságba, abban az esetben is, ha ezen jogosultság egyébként több jogcím alapján is megilletné.

A közösen jelöltet állító szervezetek közösen bízhatnak meg egy tagot.

Megbízott tagot a szavazás napját megelőző 9. napig – 2019. október 4-én 16 óráig - jelenthet be a delegálásra jogosult független jelölt, vagy a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy.

A bejelentést a HVB esetében a választási bizottság elnökénél, SZSZB esetében a HVI vezetőjénél kell megtenni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell

 • a megbízó nevét,
 • a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját,
 • a bizottság megjelölését, amelybe a megbízás történik.

bejelentéshez csatolni kell a megbízott nyilatkozatát az összeférhetetlenségre vonatkozóan.

 


 

 

Nemzetiségi önkormányzati választás 2019.

 

Nyilvántartásba vett jelöltek szavazólapon megjelenő sorrendben

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozata a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának kitűzéséről 

Budapest XXII. kerületet érintően a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma és a megválasztható képviselők száma

 

Nemzetiségi jelölő szervezetek figyelmébe:

 • a helyi választási bizottságba és a szavazatszámláló bizottságokba a nemzetiségi jelölő szervezetek nem delegálhatnak
 • a szavazatszámláló bizottságokba az adott nemzetiség bármely jelölő szervezete küldhet megfigyelőt, ha települési nemzetiségi képviselőket is választanak a kerületben
 • minden szervezet egy megfigyelőt küldhet, megfigyelő az lehet, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel
 • a megfigyelőt a helyi választási iroda vezetőjénél kell írásban bejelenteni, határidő: 2019. október 4. (hétfő) 16,00 óra
 • a megfigyelő figyelemmel kísérheti a szavazatszámláló bizottság munkáját, beleértve a szavazatszámlálást is, azonban a bizottság munkáját nem zavarhatja
 • a megfigyelő észrevételt tehet, kifogást nyújthat be