Ugrás a tartalomra

20181011 KT ülés

N A P I R E N D :

 

N Y Í L T  Ü L É S:

 

Rendeletalkotást igényel:

 

1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

2. Javaslat a Budatétény és Nagytétény Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzat (DKÉSZ) jóváhagyására

- 1. melléklet - Szabályozási terv 1. szelvénye

- 1. melléklet - Szabályozási terv 2. szelvénye

- 1. melléklet - Szabályozási terv 3. szelvénye

- 1. melléklet - Szabályozási terv 4. szelvénye

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

Határozathozatalt igényel:

 

3. Javaslat a 2019. évi idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó döntésre

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

4. Javaslat az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak kiegészítésére és törzskönyvi nyilvántartásba vételére

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

5. Javaslat közterület céljára történő térítésmentes tulajdonszerzés kezdeményezésére (Tatárka utca 221401/1 hrsz)

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

6. Javaslat a „Védőnői Szolgálat 22.” intézményvezető munkakörére kiírt pályázatról döntésre {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti}

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

 

Beszámolók, tájékoztató jellegű előterjesztések;

Határozathozatalt igényel:

 

7. Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester