Ugrás a tartalomra

20180620 KT ülés

N A P I R E N D :

 

N Y Í L T  Ü L É S:

 

Rendeletalkotást igényel:

 

1. Javaslat a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítására a Nagytétényi út - Vilmos utcai felüljáró - 40a vasútvonal - Növény utca által határolt (Campona tömb) területre

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

 

Határozathozatalt igényel:

 

2. Javaslat a 2019. és 2020. évi költségvetések terhére az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakáscélú helyiségek, épületek, építmények hibaelhárítási és karbantartási feladataival kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásra és közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

3. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs felhíváson belül két pályázat összeállításának támogatására

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

4. Javaslat a Művészeti ösztöndíjjal kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

5. Javaslat az MLSz Budapest-programjához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

6. Javaslat a Budafoki Kézilabda Sportegyesülettel kötött feladat-ellátási megállapodás megújítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

7. Javaslat egyes önkormányzati fenntartásban működő intézményekben történő munkáltatói döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

8. Javaslat 2012-2017 közötti Kerületi Környezetvédelmi Program beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Zugmann Péter alpolgármester

 

9. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 4. Környezetvédelmi Programjának elfogadására

Mellékletek:

- I. kötet: Bevezető és helyzetértékelés

- 1. melléklet: Jelentősebb légszennyezőanyag kibocsátók és kibocsátások a XXII. kerületben 

- 2. melléklet: Zöldfelületekkel, zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos ábrák, táblázatok

- 3. melléklet: Keresztmetszeti forgalomszámlálások eredményei

- 4. melléklet: Vízvédelmi intézkedések

- II. kötet: Koncepció és Program

- 1. melléklet: Javasolható akciók a szemléletformálás keretében

Előterjesztő: Zugmann Péter alpolgármester

 

10. Javaslat a 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

11. Javaslat a „Budafok-Belváros megújul V. és a Régi idők új kapui IV.„ program pályázati kiírásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

12. Javaslat a Szociális Szolgálat magasabb vezetőjének megbízására {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti}

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

13. Javaslat a Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért alapító okiratának módosítására {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti}

Előterjesztő: Németh Zoltán polgármester

- módosító indítvány

 

14. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti}

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

- módosító indítvány

 

 

Beszámolók, tájékoztató jellegű előterjesztések;

Határozathozatalt igényel:

 

15. Tájékoztatás a lakosság egészségügyi állapotáról

Előterjesztő: dr. Gercsák Márta tisztifőorvos

 

16. Beszámoló a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Lakáskoncepciója alapján 2017. június 1. - 2018. május 31-ig megtett intézkedésekről

Előterjesztők: Szepesfalvy Anna alpolgármester

  Németh Zoltán alpolgármester

 

17. Beszámoló a Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért 2017. évi működéséről

Előterjesztő: Tóth Péter kuratóriumi elnök

 

18. Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

19. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

INTERPELLÁCIÓ:

- Önkormányzatunk - akár informális - hozzájárulási lehetőségei a Budai Nagy Antal Gimnázium immár többszörösen bizonyított problémáinak megoldásához (Bodrog Zoltán önkormányzati képviselő interpellációja)

Interpellációra adott válasz