Ugrás a tartalomra

20180524 KT ülés

N A P I R E N D :

N Y Í L T  Ü L É S:

 

Rendeletalkotást igényel:

 

1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására + könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

2. Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2017. évi maradvány felhasználására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

3. Javaslat a Budapest XXII. kerületi díjak és elismerő címek alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Sebes Gábor az OKTB elnöke

 

Határozathozatalt igényel:

 

4. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évre vonatkozó munkatervének módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

5. Tájékoztató Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

6. Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési tervben meghatározottak teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

7. Javaslat a 2017. évi közbeszerzési eljárásokról és azok eredményéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

8. Javaslat az önkormányzat gazdasági társaságainak 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól és azok eredményéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztők: dr. Kiss Norbert ügyvezető

                       Hollerung Gábor ügyvezető

                       Zelenák Sándor ügyvezető

 

9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

10. Javaslat a Budafoki Kosárlabda Klubbal kötött feladat-ellátási megállapodás megújítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

Beszámolók, tájékoztató jellegű előterjesztések;

Határozathozatalt igényel:

 

11. Beszámoló Budafok-Tétény ötéves Gazdasági Programjának 2017. évi időszakos teljesüléséről

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

12. Beszámoló a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe került önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonosi ellenőrzésének elvégzéséről

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

13. Beszámoló a Nagytétényi Kastély Közalapítvány 2017. évi működéséről

Előterjesztő:Zatykó Lajosné dr. kuratóriumi elnök

 

14. Beszámoló a Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2017. évi működéséről + FEB jegyzőkönyv

Előterjesztő: Kázmácz József kuratóriumi elnök

 

15. Beszámoló a Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért 2017. évi működéséről

Előterjesztő: Tóth Péter kuratóriumi elnök

 

16. Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

17. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

 

Z Á R T  Ü L É S:

Határozathozatalt igényel:

 

18. Javaslat a Budapest XXII. kerület - Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep – díszpolgára cím adományozására

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

19. Javaslat a Szabó Gyula-díj adományozására

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

20. Javaslat a Záborszky Nándor-díj adományozására

Előterjesztő: Zugmann Péter alpolgármester

 

21. Javaslat Az év budafok-tétényi vállalkozója díj adományozására

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

22. Javaslat a Zakariás József-díj és a Munkácsy Károly-díj adományozására

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

23. Javaslat a Mihalik Sándor-díj adományozására

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

24. Javaslat a Tóth József-díj adományozására

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

25. Javaslat a Katona Péter-díj adományozására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

26. Javaslat a Dr. Bálint Béla-díj adományozására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

27. Javaslat a Gráf Antal-díj adományozására

Előterjesztő: Zugmann Péter alpolgármester