Ugrás a tartalomra

20180426 KT ülés

N A P I R E N D :

N Y Í L T  Ü L É S:

 

Rendeletalkotást igényel:

 

1. Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szántó János jegyző

 

2. Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 30-as számú vasútvonal északi határa, Érd, Diósd, Törökbálint, Budaörs és a XI. kerület közigazgatási határa által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat elfogadására

Szabályozási terv (Rendelet-tervezet 2. melléklete)

- jelmagyarázata

- szelvényezése

- 1. szelvény 

- 2. szelvény

- 3. szelvény

- 4. szelvény

- 5. szelvény

- 6. szelvény

- 7. szelvény

- 8. szelvény

- 9. szelvény

- 10. szelvény

- 11. szelvény

- 12. szelvény

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

 

Határozathozatalt igényel:

 

3. Javaslat a Campona tömbjére vonatkozó telepítési tanulmányterv jóváhagyására és településrendezési szerződés megkötésére

- Telepítési tanulmányterv 

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

4. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Hollerung Gábor ügyvezető

 

5. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi feladat-ellátásának támogatására

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

6. Javaslat a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatára

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

7. Javaslat a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kiss Norbert ügyvezető

 

8. Javaslat a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi feladat-ellátásának támogatására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

9. Javaslat a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Zelenák Sándor ügyvezető

 

10. Javaslat a „Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj” pályázat kiírására

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

11. Javaslat egyes állami fenntartású köznevelési intézmények magasabb vezetői megbízására beérkezett pályázatok véleményezésére {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti}

Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester

 

 

Beszámolók, tájékoztató jellegű előterjesztések;

 

Határozathozatalt igényel:

 

12. Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester