Hírek

Ünnep és emlékezés a vészterhes tavaszon
Idén is visszafogottan, főként csak lélekben emlékezhettünk meg a nemzeti ünnepünkön az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről
2021-03-25

Karsay Ferenc polgármester, Dankóné Hegedűs Jolán, Németh Zoltán és Szepesfalvy Anna alpolgármesterek, Molnár Gyula és Németh Zsolt országgyűlési képviselők a járvány miatt szűk körben helyeztek el koszorút a nagytétényi Honvéd emlékműnél. A nemzeti ünnep alkalmából Németh Zsolt és Bánhegyi Ferenc történelemtanár mondott beszédet. Az eseményről kisfilm készült.

A koronavírus-járvány miatt le kellett mondanunk a közös ünneplésről, nélkülöznünk kellett a hagyományos, március 15-re szervezett rendezvényeket, koszorúzást és múltidézést, ahogy sajnos már tavaly is. Budafok-Tétény önkormányzata ezért arra kérte a kerület lakóit, hogy tűzzék ki házaik homlokzatára a nemzeti lobogót, ablakaikat pedig díszítsék a gyermekeik által készített piros-fehér-zöld zászlókkal, hogy a korlátozások ellenére is megemlékezhessünk az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról, valamint annak hőseiről.

Az ünnep közeledtével már üresen kongtak az iskolaépületek, amelyekben nem hangzott el Kossuth, Petőfi, Széchenyi, Batthyány vagy Bem tábornok neve, és nem szavalta el senki a Nemzeti dalt. A 12 pontot sem olvasták fel, ahogy a tanulmányainkból ismert eseményeket sem elevenítették fel a diákok a Nemzeti Múzeumnál, a Pilvax kávéháznál, Landerer és Hackenast nyomdájánál vagy Táncsics Mihály börtönénél.

A 173 évvel ezelőtt kitört forradalom előzményeiről, 1848–49 jeles személyeiről, a vértelen forradalom napjairól és érdekességeiről Fölébredett a Föld címmel Nyáry Krisztián irodalomtörténész tartott online előadást március 12-én a budafoki könyvtár szervezésében.

– Március 15. minden felmérés szerint a legnépszerűbb nemzeti ünnepünk, és szinte az egyetlen, amely nem tudott megosztóvá válni. A magyarok kortól és világnézettől függetlenül saját hőseiknek tekintik a forradalom meghatározó szereplőit, a büszkeségre okot adó történelmi tabló pedig, amely a szemünk előtt ilyenkor megjelenik, közös nemzeti emlékezetünk része – hangzott el az igazából három napon át tartó történelmi forduló jelentőségéről az önkormányzat támogatásával megvalósult programon.

Nyáry Krisztián előadásában olyan érdekességeket is megosztott hallgatóival, amelyekről sokan nem hallottak még, többek között március 14. éjszakájáról is beszélt.

„Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt, bátor, lelkesítő, imádott kis feleségemmel, aki mindig buzdítóan áll gondolataim, terveim előtt, mint a hadsereg előtt a magasra emelt zászló” – idézett Petőfi Sándor visszaemlékezéséből. Elmesélte, hogy a költő felesége, aki francia mintára magának nemzeti színű főkötőt, férjének kokárdát készített, saját ötletével, miszerint a díszt a kabátra kell tűzni a szív fölé, divatot teremtett. Szendrey Júlia a forradalom napjaiban hol magyaros ruhában jelent meg a férje oldalán, hol pedig a francia írónő, George Sand stílusában rövid hajjal, nadrágban és szivarral a szájában mutatta be, milyen is egy igazi, modern forradalmár. Tudta, hogy egy forradalomban a külsőségek ugyanolyan fontosak, mint a szavak és a gondolatok.

Az irodalomtörténész arra is kitért, hogy a házaspár a való életben is elválaszthatatlannak tekintette a szabadság és szerelem ügyét, amelynek ékes bizonyítéka, hogy 1848. december 15-én született meg fiuk, Zoltán.

Az előadó a volt országgyűlési vezérszónokról, a kerületünkhöz kötődő Klauzál Gáborról is beszélt, kiemelve a politikus azon érdemét, hogy Nyáry Pállal a radikális fiatalok mellé állította a pesti polgárok többségét.

A Budafok-Tétényben működő Klauzál Gábor Társaság rendhagyó március 15-i megemlékezésként a „köztünk élő 1848–49-es honvéd leszármazottak” sorozatában tagjainak családi legendáriumában őrzött honvédőseit mutatta be. Elsőként Horváth Miklós emlékezett meg apai ükapjáról, nyüvedi Lakatos Miklósról, aki Damjanich tábornok vörös sipkás főhadnagya volt. A 9. (kassai) honvédzászlóalj tisztjéről szóló írás a szervezet honlapján olvasható.

A központi ünnepség idén is elmaradt, a forradalom emléknapján azonban Karsay Ferenc polgármester, Dankóné Hegedűs Jolán, Németh Zoltán és Szepesfalvy Anna alpolgármesterek, Molnár Gyula és Németh Zsolt országgyűlési képviselők koszorút helyeztek el a nagytétényi Honvéd emlékműnél. A nemzeti ünnep alkalmából Németh Zsolt és Bánhegyi Ferenc történelemtanár mondott beszédet. Az eseményről készült kisfilm a YouTube-on tekinthető meg Rendhagyó március 15-i megemlékezések címmel.
A koszorúzás a hagyományoknak megfelelően Zámbelly Lajos honvéd ezredes emléktábláinál kezdődött. A Nagytétényi Polgári Kör nevében Lászlóné Varga Éva és Bakos Miklós, a Nagytétényi Ember- és Érdekvédelmi Környezetvédelmi Egyesület képviseletében Bogó Ágnes és Bagyinszki János hajtott fejet a forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Kerületünk elöljárói is megemlékeztek a honvéd ezredesről, aki 1849-ben serege élén Nagytéténynél győzelmet aratott az osztrákok fölött, ahogy a két civil szervezet is lerótta tiszteletét a Honvéd emlékműnél az esemény és a ’48-as forradalmárok előtt.

A korábbi évek ünnepségeiből a Klauzál Gitár Band közreműködésével a Promontor Televízió készített összeállítást, amely a YouTube-on érhető el Ünnep március idusán 
címmel.

(Tamás Angéla)