Ugrás a tartalomra

Testületi ülés – Felelős tervezés 2024-re

2023. november 20. hétfő
Az átmeneti finanszírozás szűkítő és korlátozó kényszere helyett zavartalan működést biztosító, megalapozott költségvetést fogadott el csütörtöki ülésén Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete.
Testületi ülés – Felelős tervezés 2024-re

Karsay Ferenc polgármester előterjesztésében Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2024. évi költségvetése keretet teremt egyebek mellett az intézményi és önkormányzati gazdálkodás közbeszerzési eljárásainak fedezetére, az egészségügyben, szociális ágazatokban és az oktatás területén tervezett bérkiegészítésekre, továbbá a korábbi gyakorlatnak megfelelően a főváros helyett végzett fejlesztésekre, út- és járdaépítésekre, illetve -javításokra, forgalomtechnikai táblák és más közúti jelzések kihelyezésére is.

Három javaslatot megfogalmazó hasznosíthatósági tanulmány készült a Sörház utca–Ibrik utca, 224759/1 hrsz.-ú telek területén végezhető tevékenységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat módosítására. Az ellenzéki képviselők indítványát elfogadva a testületi ülésen módosították az eredeti előterjesztést. A pontosítást megfogalmazó 1-es számú javaslat helyett a végezhető tevékenységek körét jelentősen szűkítő 3-as számú javaslatról szavaztak. Karsay Ferenc polgármester úgy fogalmazott: „az értelmes, normális kompromisszum partnerei vagyunk”.

Döntött a testület, hogy környezetünk további védelme és a kerület Zöldprogramja értelmében elkezdi az elavult, robbanómotoros gépjárműpark korszerű, elektromos autókra történő cseréjét. A készülő Környezetvédelmi Program elveivel összhangban a köztisztviselők a közügyek kis távolságokban történő intézéséhez korszerű járműveket vennének igénybe.

Az éppen tíz évvel ezelőtt történt árvíz majdnem elöntötte a Horgásztelepet, ezért a katasztrófa jövőbeni megelőzésére – ami szintén fővárosi feladat – az önkormányzat kezdeményezi mintegy 700 méter hosszúságú árvízvédelmi mobilgát hatástanulmány készítését követő megépítését és fenntartását az ott élők biztonságának garantálására.

A hagyományoknak megfelelően az ülés megnyitása előtt köszöntötték a hónap művészeként Göncziné Szilágyi Anna textilművészt, valamint méltatták a 2023. november 2-án keletkezett tűz oltásakor hősiesen helytálló lánglovagokat: Nagy Balázs tűzoltó századost, Ballószegi Miklós tűzoltó főtörzsőrmestert, Sarkadi József tűzoltó főtörzsőrmestert, Magyar Attila tűzoltó törzsőrmestert, Zsigmond József tűzoltó főtörzsőrmestert és Papcsik Gábor Béla tűzoltó törzsőrmestert.

Délután a lakosság közmeghallgatáson tette fel a helyi közügyeket érintő kérdéseit.

Mindkét esemény részletei rövidesen megtalálhatók lesznek a https://kr.budafokteteny.hu/index.php oldalon.

Fotó: Horváth Tamás