Hírek

Szent István ünnepe a kerületben
Augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelően ünnepi misével és kenyéráldással ünnepeltek a budatétényi Szent István plébánián.
2017-08-20

Nemzeti ünnepünkön a budatétényi Szent István plébániatemplomban hagyományainknak megfelelő ünnepi eseménysorozat várta kerületünk polgárait. A délelőtti ünnepi misét Udvarnoki László plébános, kerületünk új díszpolgára és Fülöp Ákos esperes, nagytétényi plébános celebrálta. A színültig telt templomban ott volt Karsay Ferenc polgármester és Szabolcs Attila országgyűlési képviselő is.

Fülöp Ákos atya szószéki ünnepi beszédében úgy fogalmazott, amikor ünneplünk, akkor felülemelkedünk a hétköznapi élet nehézségein, egy nap erejéig megállunk és elcsöndesítjük a lelkünk, egymásra tekintve, egymásra jobban odafigyelve értékeljük Isten teremtett világát. Az ünnep lényege ebben rejlik – tette hozzá Ákos atya. A Szentírás példabeszédeiből idézve azt hangsúlyozta, Szent István is Isten országára, a bibliai példázat szerinti „sziklára”, az istenhitre építette országát, Magyarországot, ezért azt a történelem viharai nem tudták romba dönteni. Mi is erre kell, hogy építsük saját életünket, saját közösségünk életét. Alapvetően fontos az egyéni felelősségvállalás, nem arra kell várni a hétköznapok sodrában sem, hogy mindig valaki más cselekedjen helyettünk. Másrészt, legyünk türelmesek, ne várjunk mindig azonnali hatást, látványos eredményt a jobbító szándékú cselekedeteinktől, mert Szent István is kitartó, állhatatos munkával érte el célját, több mint ezer évvel ezelőtt - tette hozzá a nagytétényi esperes.

Udvarnoki László budatétényi plébános ünnepi imájában így fohászkodott:

„Szentséges Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, kihez őseink is imádkoztak, kérünk, hogy oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal édes hazánkat, Mária országát, a te népedet, Magyarországot a továbbiakban is. Emeljük szívünket és lelkünket tehozzád most is, azért könyörögve, hogy virágozzon mindenkor, továbbra is édes hazánk, nemzetünk. Könyörgünk Nagyasszonyunk, magyar hazánk vezetőiért, hogy a Szentlélek ajándékai által fölvilágosítva megismerjék az igazságot, megbüntessék a gonoszt és védelmezzék az igazat, hogy a közjó előmozdításánál őszinte igyekezettel fáradozzanak."

A mise utána a budatétényi plébános megáldotta az újkenyeret, melyet a Szabolcs Attila országgyűlési képviselő szegett meg. Az ünnepi körmenetre a kedvezőtlen időjárás miatt ezúttal nem került sor.

 

FOTÓ: KOCSIS ZOLTÁN ::

 

 

 

 

Kapcsolódó képgaléria: