Hírek

Pályázati kiírás muráliák tervezésére Budafok belváros tűzfalaira
Az Art Quarter Budapest nyílt képzőművészeti pályázatot hirdet Budafok belváros 5 tűzfalának kortárs muráliával való díszítésére.
2015-07-15

A pályamunkáknak a városrész történelmével, illetve az ott lakók élete különböző helyi sajátosságainak vizuális megjelenítésével kell foglalkozniuk. A művekben központi szerepet a figurativitás játszhat, de nem kizárt más felfogású, szemléletű pályamű beadása sem. A pályamunkának kerülnie kell a leegyszerűsítést, a sematikusságot és mindennemű propagandaszerű megjelenést.

Az 5 helyszín Budafok, mára már csak nyomokban megmaradt történelmi magjában található, a pályázónak figyelembe kell vennie a település történelmi adottságait, a Dunával és bukolikus környezetével való kapcsolatát, a jelenleg működő nagy és átmenő forgalmú közösségi úthasználatot, valamint az utóbbi években kialakított parkok, pihenőhelyek vizuális kapcsolatát a kijelölt felületekkel. Pályázni az 5 felületre egyben és külön-külön is lehet! Minden pályázó több pályaművet is benyújthat.
A pályázaton részt vehet minden olyan képző és iparművész, aki hazai vagy külföldi oktatási intézményben szerzett diplomát és a pályázat megnyerése esetén a munka szakmai vezetését vállalni tudja. A nyertes pályázóval a megbízó külön megállapodást köt.
A pályaművek elbírálására a pályázat kiírója szakmai kuratóriumot kér fel.
A Kuratórium tagjai: Petrányi Zsolt, Sugár János, Tímár Katalin, Feledy Balázs, Baráth Hajnal.
A győztes pályaművek kihirdetésekor a megbízó döntését a kuratórium javaslatának figyelembe vételével hozza meg.
A győztes pályamunkát a megbízó 300 000 Ft díjazásban részesíti egyenként mind az 5 felület esetében.
A megbízó döntése nem fellebbezhető meg!
A pályázat megbízója nem köteles győztest hirdetni, szerződéskötési kötelezettség nem terheli, fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázókat ebben az esetben kártérítés nem illeti meg.
A pályázat megbízója a díjazott művekre korlátlan felhasználási jogot szerez.
A nyertes pályázó vállalja, hogy a megvalósítás érdekében a díjazott művet szükség esetén olyan formában is benyújtja, vagy átdolgozza, hogy a tűzfalra helyezés megvalósítható legyen.

Helyszínek:

1.        1221 Mária Terézia utca 20.
2.        1221 Kossuth Lajos utca 25-29.
3.        1221 Kossuth Lajos utca 17.
4.        1221 Kossuth Lajos utca 24.
5.        1221 Kossuth Lajos utca 21.

A pályaművek beadásának módja:

  • elektronikus úton, PDF formátumban
  • A pályázat leadásának címe: loky@aqb.hu
  • A pályázat leadásának határideje: 2015. augusztus 9.

A pályázat elbírálása:

A pályaművek elbírálása anonim módon történik, ezért kérjük, hogy a pályázók jelige-szerű nevet adjanak a pályamunkáikat tartalmazó pdf file-oknak, személyes adataikat (benne telefonos elérhetőség) is tartalmazó szakmai életrajzukat pedig külön csatolják a pályázatra elküldött emailekhez.

A pályázati anyag tartalma:

A pályamunká/ka/t tartalmazó pdf-filenak tartalmaznia kell a tervezési koncepció leírását, valamint egy nyilatkozatot, amelyben az alkotó kötelezettséget vállal, hogy a pályázat megnyerése esetén külön szerződésben vállalja a mű határidőre való megvalósításának szakmai vezetését. A pdf file-ban szerepelnie kell a terveknek, a mű/művek címének, a látványterveknek, a színterveknek és a tervezett technológia megjelölésének.
A beadott pályázat hiányossága esetén a pályázó erről írásos értesítést kap, a hiányt pedig 8 napon belül pótolja.

A megbízó döntéséről a művészek a pályázatot kiíró Art Quarter Budapesttől értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatos további részletek, mint a kiírásban szereplő helyszínek elhelyezkedése az egyes helyszínek egymáshoz képesti elhelyezkedését bemutató videó a tűzfalak jelenlegi állapotát mutató fotók a megfestendő felületek paraméterei (méretek és formák) valamint helytörténeti anyagok elérhetőek az Art Quarter Budapest honlapján keresztül (www.aqb.hu), illetve további telefonos információt lehet kérni a +36-30-435-66-79 telefonszámon.

Kapcsolódó képgaléria: