Hírek

Hogyan oldjuk meg a budafoki belváros parkolási gondjait?
Budafok-Tétény önkormányzata továbbra is fontosnak tartja a belváros parkolási problémáinak mielőbbi megoldását, ezért megbízást adott egy, a belvárost érintő parkolási koncepció kidolgozására.
2020-07-24

A koncepció elkészítése kapcsán fontos azonban hangsúlyozni, hogy az önkormányzat nem kívánja bevezetni a fizető parkolást a kerületben mindaddig, míg az itt élők nem kezdeményezik és támogatják azt. A parkolással kapcsolatos korábbi konzultáció is ezt támasztotta alá. Rávilágított arra is, hogy az itt lakók sokszor alig találnak parkolóhelyet a házuk közelében, továbbá a belvárosba érkezők nehézkesen intézik ügyeiket, mert az egész nap ott várakozó autók foglalják el a parkolóhelyeket.

A koncepcióterv elkészítésével megbízott tervező feladata, hogy az alapos, minden területre kiterjedő vizsgálatokat követően átfogó, a fent említett lakossági problémára megoldást jelentő javaslatot tegyen.

A tervezés során feltétlenül meg kell vizsgálni a Budafok-belváros különböző területein jelentkező nagyarányú P+R jellegű parkolóhasználatot, amely kiszorítja a célforgalmi igényeket. A tanulmány keretében mindenképpen meg kell tenni azt a koncepcionális javaslatot, amely hozzájárul az említett konfliktus enyhítéséhez.

Az általános forgalomtechnikai elvek, intézkedések egységes szakmai anyaggá formálásán túl a tervnek javaslatot kell adnia a közlekedés szabályozási eszközeinek módjaira, fajtáira, illetve a belváros területére vonatkozóan konkrét parkolási fókuszpontokra, és azok további fejlesztési szükségleteire. A készülő szakmai anyagnak a forgalomtechnikai elvek, javaslatok mellett az alábbi irányelveket is tartalmaznia kell: a gyalogosfelületek növelése mellett a zöldfelületek  kialakítását az utcasorfák telepítési lehetőségeinek figyelembevételével, a hagyományos városszerkezet, a kisvárosias karakter megőrzését, a helyi elérhetőség  biztosítása  mellett a közúti átmenő forgalom csökkentését, a közúti parkolás differenciálását, a P+R parkolás csökkentésével, a helyi intézmények parkolási igényeinek elősegítésével, a közcélú parkolás szinten tartásával, a közintézmények és lakossági célpontok (Kossuth Lajos utca, Duna-part, orvosi rendelő, piac, kereskedelmi és szolgáltató egységek) működőképességét, megközelítésének elősegítését.