Hírek

Miniprojekt pályázat - 2013
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata pályázatot hirdet a "Nagytétény központ komplex rehabilitációja" c. városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló miniprojektek támogatására.
2013-04-12

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata pályázatot hirdet a "Nagytétény központ komplex rehabilitációja" c. városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló miniprojektek támogatására.

Az önkormányzat, közvetett támogatás formájában 8370000Ft-ot szán erre a célra. Egy szervezet egy projektben minimum 250000, maximum 1000000Ft-ot igényelhet,vissza nem térítendő támogatásformájában. Egy címzett által elnyerhető támogatás maximum 3000000Ft lehet (egy pályázó több projekttel is indulhat).

A pályázat benyújtására 2013. február 15. és 2013. március 15. között van lehetőség, legutolsó határideje: 2013. március 14.

A miniprojekt pályázattal kapcsolatos további információk és a benyújtásához szükséges űrlap awww.bp22.hu/civilpalyazatinternetes címen érhető el.

A projekttel kapcsolatban írásban anagytetenyiminiprojekt@bp22.hue-mail címen lehet érdeklődni.

Nagytétény központ komplex rehabilitációjáról alaposabban tájékozódni awww.bp22.hu/ujnagytetenyhonlapon lehet.