Hírek

Árajánlatkérés - a XXII. kerület Hugonnai Vilma Általános Iskola porta előtti lépcső csúszásmentes kivitelben történő felújítására
Budafok-Tétény Bp. XXII. ker. Önkormányzata, mint ajánlatkérő, jelen levelében felhívja Önt, hogy cége nevében tegyen ajánlatot az alábbiak szerint:
2015-05-15

Az ajánlatkérés tárgya és a teljesítés helye: A 1225 Budapest, Nagytétényi út 291. szám alatti, Hugonnai Vilma Általános Iskola porta melletti lépcsők csúszásmentes kivitelben történő felújítása
Az ajánlatot az alábbi műszaki tartalomra kérjük megadni:
A tárgyi munkák kivitelezése a mellékelt dokumentációk, műszaki leírás, fényképek, és a kifejtett feltételek alapján történik. A műszaki tartalmat a műszaki leírás, az ajánlati dokumentáció, a fényképek együttesen tartalmazzák, melyek jelen levél mellékleteit képezik.
Ajánlatukat a helyszín megtekintése és a méretek felvétele után szíveskedjenek megadni. Az intézmény nyitvatartási időben, a vezetővel egyeztetve megtekinthető.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015.06.05.
A helyszíni munkakezdés és a munka elvégzésének tervezett időpontja:
2015.07.01. – 2015.08.01. között, előre a vezetővel egyeztetett időpontban lehetségeses.
Előteljesítés lehetséges.
Számlázási lehetőség: leigazolt teljesítés alapján egy végszámla nyújtható be.
Fizetési feltételek: teljesítési igazolás alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó 20.000,- Ft/naptári nap kötbért köteles fizetni, amely a számla összegéből kerül levonásra.
A megkötendő szerződés: Átalányáras tervezési szerződés
Bírálat módja és az eljárás lefolytatása: A legalacsonyabb árajánlatot tevő vállalkozással tervezünk szerződést kötni. A felolvasó lapon 10% tartalékkerettel megnövelt vállalási árat kérünk feltüntetni.

Az Önkormányzat az ajánlati, pályázati felhívást bármikor jogosult visszavonni, a beszerzési eljárást bármikor jogosult eredménytelenné nyilvánítani. Az ajánlati felhívás visszavonásáról, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról az ajánlattevőket tájékoztatni kell, a döntést indokolni nem szükséges. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén, vagy a szerződés megkötésének bármely okból történő elmaradása esetén az Önkormányzatot semminemű felelősség nem terheli, ajánlattevő sem kárának, sem egyéb költségének megtérítését nem érvényesítheti.

Ajánlatadási határidő:  2015.05.22. 12.00 óra, amely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie az alább megjelölt személyhez. Ajánlatkérő az ajánlat átvételéről elismervényt ad, és biztosítja, hogy a benyújtott ajánlatok a határidő előtt nem kerülhetnek felbontásra, jogosulatlan felhasználásra.
Az ajánlat beadásának formája: Az ajánlattevő által benyújtásra kerülő dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
?       Az ajánlattevő neve, címe, adószáma, számlaszáma, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, felelős vezető neve, beosztása, a kapcsolattartó neve, telefonszáma. (az adatok a felolvasó lapon is szerepeltethetőek)
?       Felolvasó lap (a megkívánt formát csatoltuk)
?       Árazott tételes költségvetés, árajánlat 1 példányban kitöltve, teljes körűen papír alapon

Amennyiben kérdés merülne fel  kérem, vegyék fel a kapcsolatot Ring Dianával a ringd@bp22.hu e-mail címen.
Ajánlataikat a fenti tartalommal egy példányban, lezárt borítékban, személyesen Ring Diánánál vagy helyettesénél, a Városháza 63-as szobájában, vagy postán Ring Diána nevére és a fejlécen megjelölt címre címezve kérjük benyújtani. Az ajánlatokra kérjük ráírni, hogy

„Hugonnai Iskola lépcső felújítás munkái – ÁRAJÁNLAT”

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az ajánlatadási határidőig az ajánlatnak be kell érkeznie Ring Diánához, a késedelmesen beérkező ajánlatokat nem fogadjuk el, a késedelem miatt igazolásnak helye nincs.

Köszönettel:
………………………………
Wohner Zsolt
Városfejlesztési és
-üzemeltetési irodavezető

Mellékletek letöltése