A humánellátásban dolgozók bérkiegészítéséről szavaznak

2018. november 14. szerda
Óvodapedagógusokat és szociális szakdolgozókat érintő előterjesztésekről szavaz a képviselő-testület a november 15-i ülésén.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a versenyszféra munkaerő-szükséglete, melynek hatása megmutatkozott a közszféra bizonyos területein is. Az Önkormányzat több éve bevezetett önkormányzati bérkiegészítéssel támogatta az érintetteket, melynek megtartásáról és kiegészítéséről dönt november 15-én a testület.

Az Önkormányzat továbbra is havi bruttó 30.000.- Ft/fő illetménykiegészítést biztosít a  Szociális Szolgálat és a Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyén dolgozó közalkalmazottaknak. Az Egyesített Óvodában és az Egyesített Bölcsődében a gyakornok besorolású pályakezdők első minősítésükig továbbra is havi bruttó 30.000 forintos bérkiegészítést kapnak. A gondozást segítők illetménye már több éve a minőségi munkájuktól függően a garantált bérminimum 110%-ig kiegészíthető.

A Szociális Szolgálatnál, a Család-és Gyermekjóléti Központban és az Egyesített Bölcsődében a vezetői pótlékot egységesen bruttó 30.000 forintra egészíti ki az Önkormányzat.

Mindemellett honorálni kívánják az egyidejűleg csoportban is dolgozó tagóvodavezetők színvonalas munkáját, ezért részükre – minősítésüktől, vezetőként eltöltött időtől és a tagóvoda nagyságától függően - bruttó 20.000, illetve 30.000 forintos vezetői pótlékemelést indítványoznak. A cafeteriajuttatást, illetve teljesítmény értékeléséhez kötött jutalmazási rendszert fenntartják és folyamatosan bővítik.

A szociális ágazat megváltozott jogi környezete miatt jelenleg nem megfelelő végzettségű, ám elhivatott kollégáit hozzá kívánják segíteni a szakképzettségük megszerzéséhez. Ezért forrást különít el az Önkormányzat, melyből támogatást kapnak a szükséges szakképesítés megszerzéséhez.

Az óvónők munkáját segítve a pedagógiai asszisztensek számát 7-ről 21-re növelik. Az óvónők támogatására további pszichológusok kerülnek alkalmazásba, valamint továbbképzéseiket és a szakmai napokat is az Önkormányzat finanszírozza. A fejlesztő munkát pedig különböző terápiás módokkal támogatják (kutyaterápia, BOSU labdás oktatást kap minden óvónő).

Az Önkormányzat indirekt módon, minőségi munkakörülményeket és feltételrendszert teremtve járul hozzá az áldozatos és színvonalas humánellátás biztosításához. Ennek jegyében biztosítják valamennyi ágazatnak a kiégés megelőzésére alkalmazható rekreációs keretösszeget, szupervíziót, és végeznek informatikai, kommunikációs fejlesztéseket a munkatársak  adminisztratív terheinek csökkentésére.