Ugrás a tartalomra

Zavaró a szomszéd kutyájának ugatása

A Környezetvédelmi Csoport, mint állattartási ügyekben eljáró hatóság hivatalból, vagy a beérkezett lakossági panaszbejelentések nyomán a állatorvossal közösen tartott helyszíni szemle keretében vizsgálja ki a panaszolt állattartás körülményeit és állatvédelmi hiányosságok észlelése nyomán megindítja az eljárást az állattartóval szemben, kötelezést ad ki a jógazda gondosságával történő vagy a biztonságos elhelyezéssel járó állattartás érdekében.

 

Amennyiben az állatorvos szakvéleménye és a helyszínen tapasztaltak alapján az ebek tartási körülménye a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő, úgy a probléma orvoslása érdekében bírósági eljárás kezdeményezhető, ugyanis a szomszédos ingatlan tulajdonosa a kertjében végzett tevékenységek (állat tartása) során a szomszédjognak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) rögzített szabályaira tekintettel köteles eljárni.

A Ptk. 5:23. §-a szerint: „A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.”

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján szomszédok ebtartásukból kifolyólag a szomszédos ingatlan tulajdonosát szükségtelenül nem zavarhatják, illetve jogai gyakorlását nem veszélyeztethetik. A szomszédjog szabályainak megsértéséből eredő zavarás megállapítása és az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatása az illetékes bíróság hatáskörébe tartozik. A bírósági eljárást a sérelmet szenvedett fél kezdeményezheti.