Ugrás a tartalomra

Balesetveszélyes fa, ág

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, használója (továbbiakban használó) köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról. A használó - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül az összegyűjtési kötelezettség alól, amennyiben a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével. A Környezetvédelmi Csoport kötelezheti ezen fenntartási és kezelési feladatok, a telepítési előírások teljesítésére a használót.

Továbbá a Polgári Törvénykönyv szerint a szomszéd telkére áthajló és ott veszélyhelyzetet előidéző fa kivágására és az ezzel kapcsolatos költségek viselésére annak a teleknek a tulajdonosa köteles, amelyiken a fa áll. Az 5:23. § szerint: „A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.”. Így a szomszédos ingatlanon - különösen a közös határvonal közelében - levő növényzet zavaró, károsító hatása miatt a növényzet eltávolítása érdekében kizárólag polgári per indítására van lehetőség.