Ugrás a tartalomra

Németh Zoltán Zsolt

 

alpolgármester,
2. választókerület képviselője
 

E-mail: nemethz@bp22.hu

Telefon: 1/229-2620

Fogadóóra: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján (1/229-2620)

 


1972. május 5-én születtem Budapesten. Alapvetően Dél-Budához kötődöm: életem első öt esztendejét a XI. kerületi kelenföldi lakótelepen töltöttem, tizenéves korom óta a XXII. kerületben lakom. A budafoki Budai Nagy Antal Gimnáziumban érettségiztem 1990-ben. Az érettségi után egy évig a Magyar Nemzeti Bankban dolgoztam, majd 1993-ban felsőfokú külkereskedelmi képesítést szereztem. Ezt követően a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem szakán diplomáztam. Jelenleg doktori disszertációmat készítem az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Budafok-Tétényben élek közgazdász feleségemmel és két gyermekünkkel.

Diplomázásom után középiskolai tanárként helyezkedtem el, és magyart, történelmet, illetve társadalomismeretet tanítottam 2006 októberéig, amikor Budafok-Tétény alpolgármestere lettem. 2007 szeptemberétől 2014 novemberéig – az említett kis megszakítást követően – ismét tanítottam: történelem szakos óraadóként egy budapesti középiskolában. 2014-es alpolgármesterré választásom óta a tanítást szüneteltetnem kell.

1990 óta önkormányzati képviselő vagyok lakóhelyemen, Budapest XXII. kerületében. 1990-ben és 1994-ben pártlistáról, 1998-ban a budafoki 2-es egyéni választókerület lakosainak bizalmából kerültem a képviselő-testületbe, majd 2002-ben, 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben és 2019 októberében is újraválasztottak egyéni körzetemben. 1990 és 1998 között a kerületi Pénzügyi Ellenőrző, illetve Pénzügyi Bizottság alelnöke voltam, 1998-2002 között a bizottság elnökeként, 2002-2006 között pedig Közbiztonsági, Jogi és Kisebbségi bizottsági elnökként vettem részt az önkormányzat munkájában, 2006-2010 októbere között pedig alpolgármesterként tevékenykedtem. 2010. októberi választások után – mivel parlamenti és megnövekedett fővárosi feladataim miatt újabb alpolgármesteri ciklust nem tudtam vállalni – a kerületi Oktatási és Informatikai Bizottság tagja lettem. 1998-2010 októberéig a kerületi polgári összefogás képviselőcsoport vezetője voltam. 2014-es, majd 2019-es újraválasztásom után ismét Budafok-Tétény alpolgármestereként folytatom munkámat.

1998-ben a Fidesz-MDF listáról a Fővárosi Közgyűlés tagja lettem, ahol 2002 októberéig képviselőként, illetve a Pénzügyi, valamint a Turisztikai Bizottságban dolgoztam. 2003 februárjától ismét fővárosi képviselő lettem, korábban a Fővárosi Közgyűlés Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságának elnöke, a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság alelnöke és a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság tagja voltam. 2006-2010 októbere között a Kerületi Koordinációs Bizottság alelnökeként és az Oktatási Bizottság tagjaként dolgoztam. 2010 októberében a fővárosi Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetőjévé választott, a Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának elnöke, az Oktatási Bizottságnak pedig tagja lettem, majd pedig a később létrehozott Közterület-hasznosítási Bizottságnak is.

A 2006-os országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP egyéni jelöltjeként indultam a XXII. kerületi 32-es választókerületben, ahol első fordulóban közel 42 %-os, a másodikban pedig 45 %-ot meghaladó eredményt értem el. 

2010. április 11-én Budafok-Tétény lakosai első fordulóban, a szavazatok több mint 50%-ával választottak az egyéni választókerület országgyűlési képviselőjévé. Az országgyűlésben a 2010-es megalakulástól a Kulturális és sajtóbizottság, 2013 februárjától pedig az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság tagjaként dolgoztam a 2010-14-es ciklusban. A 2014-es országgyűlési választáson már nem indultam újra, hogy politikai pályámat az önkormányzatban folytathassam.

1989-ben csatlakoztam a Fideszhez, 1994-től folyamatosan elnökként, illetve alelnökként veszek részt a kerületi elnökség munkájában. 1994 óta a Fidesz Budapesti Választmányának tagjaként dolgozom,  továbbá 2006-tól két éven keresztül, valamint 2011-től (jelenleg is) tagja vagyok az Országos Választmánynak. 2005 májusától a Fidesz Budafok-Tétényi (korábban a budapesti 32. OEVK, jelenleg budapesti 18. OEVK) választókerületi elnöke vagyok.

1998-ban, majd 2002-ben és 2006-ban a Budafok-Tétényi 2-es önkormányzati választókerület polgárainak bizalmából kaptam megtisztelő feladatot: így jelenleg is lakóhelyem választókörzetét képviselem az önkormányzati testületben. Munkám során megtapasztaltam, hogy csak olyan ember tudja hatékonyan képviselni a választókat, aki közöttük él, akit a polgárok bármikor el tudnak érni. A képviselő elsődleges feladatának az emberekkel való folyamatos kapcsolattartást tekintem, s ennek megfelelően végeztem munkámat az elmúlt években. Így 1998-as megválasztásom óta rendszeresen eljuttatom képviselői hírlevelemet választókerületem minden családjához - 2010-2014 között ez az országgyűlési választókerületben is megtörtént.

Több mint másfél évtizede folyamatosan kapcsolatot tartok a civil szervezetekkel, a helyi közélet szereplőivel. Képviselői munkám során elsősorban az élhető, lakható környezet megteremtését tekintettem célomnak eddig is: utak, járdák építése, csatornázás, tömegközlekedés biztosítása, a közbiztonság megerősítése, a környezetterhelés csökkentése. Egyik legjelentősebb eredményem volt néhány évvel ezelőtt a 250-es buszjárat beindítása választókerületemben, mely a korábban tömegközlekedéssel ellátatlan területek lakói számára fontos. Örülök annak, hogy részem lehetett a közelmúltban megvalósult fejlesztés szorgalmazásában: ennek során Budafok-Tétény és tágabban Dél-Buda jelentős része jutott új tömegközlekedési kapcsolatokhoz a 141-es, 150-es, 213-as és 251-es autóbuszokkal. Fontos kezdeményezésemnek tartom a lakott területek felett húzódó magasfeszültségű vezetékek földkábellel való kiváltására vonatkozó javaslatot.

Szabadidőmet legszívesebben családommal töltöm. Sokat kertészkedünk, szeretjük a szabadtéri, aktív kikapcsolódást, kirándulni, túrázni, akárcsak a zenét, színházat.