TAGBÖLCSŐDE VEZETŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére, tagbölcsődevezető megbízással.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

kisgyermeknevelő munkakör betöltésére, tagbölcsődevezető megbízással.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: Határozott

Határozott idejű vezetői megbízás időtartama:     kinevezéstől 5 évig

A munkavégzés helye: Budapest, 1221 Budapest, Leányka utca 40/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagbölcsődevezető feladata a tagbölcsődében a gyermekek ellátásának megszervezése, a a tagintézmény biztonságos, szakszerű, törvényes működtetése és képviselete a jogszabályokban meghatározottak szerint, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése. A bölcsődei ellátáshoz tartozó adminisztratív feladatok elvégzése. Kapcsolattartás az intézményvezetővel, a családokkal, a munkatársakkal, és a társintézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján az Egyesített Bölcsődében a tagbölcsődevezető havi bruttó 10.000.-Ft önkormányzati keresetkiegészítésre jogosult a vezetői pótlékon felül. Cafetéria juttatás összege bruttó 200.000.-Ft/év.

Pályázati feltételek:

 • végzettség szintje: felsőfokú iskolai végzettség         
 • végzettség: Főiskola
 • kisgyermeknevelő végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság.

Elvárt tapasztalat:

 • kisgyermeknevelői munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • bölcsődevezető/bölcsődevezető-helyettes munkakörben szerzett 1-3 év vezetői tapasztalat          

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó és döntési képesség,
 • pontos, precíz munkavégzés,
 • szervező- és kommunikációs készség,
 • csapatmunkára való képesség,
 • megbízhatóság, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • érvényes egészségügyi kiskönyv,
 • nyilatkozat a Kjt. 20.§-ának 2 (c)-(e) bekezdésében rögzített kizáró okok fenn nem állásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella nyújt, a 061-2291336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella részére a bolcsi22@hawk.hu e-mail címen keresztül.
 • Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: ”tagbölcsődevezető".

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A benyújtott pályázat alapján kiválasztott jelölteket személyes interjúra hívjuk, az interjún részt vevőknek a döntés eredményéről írásban értesítést küldünk. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

ÖNÉLETRAJZ