INFORMATIKUS


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki informatikus munkakör betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot ír ki

 

informatikus

 

munkakör betöltésére

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés vagy munkaszerződés informatikus munkakörben.

 

FELADATOK:

 • Rendszergazdai feladatok ellátása (Windows szerver környezet, számítógépek üzemeltetése, karbantartása, jogosultsági rendszer kezelése, hibaelhárítás, telepítés, hálózat üzemeltetése, mentési feladatok elvégzése)
 • Szakrendszerek rendszergazdai feladatainak ellátása (szakirodák szoftvereinek üzemeltetése, karbantartása, hibaelhárítása, felhasználói munkavégzés támogatása, kapcsolattartás szoftverfejlesztőkkel)
 • Felhasználók informatikai támogatása
 • Nyomtatók telepítése, hibaelhárítás

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

 

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.
 • Windows szerver környezet üzemeltetési tapasztalat, Exchange levelezőrendszer ismerete, tűzfal konfigurálási ismeretek
 • tartományi környezetben való üzemeltetési tapasztalat,
 • Hálózati alapismeretek
 • Hardver alapismeretek, kliensek szerelése
 • Mentési rendszerekben való jártasság

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő szakmai tudás,
 • önálló munkavégzés
 • kiemelkedő problémamegoldó képesség,
 • együttműködő képesség,
 • kommunikációs képesség

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2019. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához informatikus jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

ÖNÉLETRAJZ