Hírek

Tiszta, virágos kerületért!
2014-07-10

Az előző évekhez hasonlóan kerületünk tisztasága, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében Budafok- Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata ismételten meghirdeti a

"Tiszta, virágos kerületért!"

elnevezésű díját.

A "Tiszta, virágos kerületért" cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.

A díjat az Önkormányzat az alábbi kategóriákban osztja ki:

a)családi ház és környezete

b)utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb, nagyobb egysége

c)balkonok, erkélyek

d)intézmények, vállalatok, egyházak

e)önkormányzati fenntartású intézmények

Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat. A legjobb eredményeket elérő jelentkezőket minden kategóriában pénzjutalomban és elismerő oklevélben részesítjük.

A díjazottak nevét megjelenítjük a Városházi Híradóban.

További különdíjak várhatóak a versenyben résztvevők számára kerületünk vállalkozó, gazdálkodó és társadalmi szervezetei által felajánlott támogatásokból.

Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket!

Jelentkezési lapot a www.budafokteteny.hu honlapról lehet letölteni vagy a Polgármesteri Hivatal portáján lehet átvenni 2014. június 4-től. Kérjük a kitöltött lapokat 2014. július 31-ig a Polgármesteri Hivatal portáján vagy a 482-10-31-es fax számon keresztül a Városfejlesztési és- üzemeltetési Iroda részére visszajuttatni szíveskedjenek.

Az értékelés helyszíni elbírálás alapján a nyár végéig folyamatosan történik.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében a nem önkormányzati fenntartású szervezetek pályázóinak nyilatkozniuk kell, hogy nem tartoznak a versenyen indulásból kizárt személyi körbe (nyilatkozatminta a jelentkezési lap melléklete).


Szabolcs Attila

polgármester