SZAKMAI EGYSÉG VEZETŐ


A BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki családok átmeneti otthona szakmai egység vezető munkakör betöltésére

A BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján pályázatot ír ki

családok átmeneti otthona szakmai egység vezető

munkakör betöltésére

 

A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban határozatlan idejű szakmai egység vezetői megbízás, amely vezetői megbízásnak minősül a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján.

 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Családok Átmeneti Otthona, 1224 Budapest, Bartók Béla út 25/a.

 

FELADATOK:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet vonatkozó részei alapján a családok átmeneti otthona szakmai egységének vezetése.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • a 15/1998. NM. rendelet 2. sz. mellékletének II. Részében megjelöltek szerinti képesítési előírások
 • szociális szakvizsga / teljesített vezetőképzés vagy vezetőképzésre tett jelentkezés
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség
 • pontosság, határidő betartása
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség
 • empatikus konfliktuskezelési képesség
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása
 • önálló munkavégzés, döntési képesség

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • kézzel írott motivációs levél
 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyek és szakmai tevékenységek ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • gyermekjóléti alapellátás, átmeneti gondozás területén szerzett 3-5 éves vezetői gyakorlat

 

ILLETMÉNY:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Egyéb juttatás:

 • vezetői pótlék bruttó 30.000.-Ft/hó
 • önkormányzati illetménykiegészítés bruttó 30.000. Ft/hó
 • cafeteria
 • ruhapénz
 • utazási költségtérítés
 • BKK bérlet
 • szakirányú tanulmányok támogatása
 • rekreációs támogatás

 

 

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA:

A pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ KEZDŐ IDŐPONTJA:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2020. február 21. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre:

 

E-mail:

gyjolet@gyermek22.hu

 

Postai cím:

Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.