KERTÉSZ (RÓZSAKERT TAGBÖLCSŐDE)


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde pályázatot hirdet Rózsakert Tagbölcsőde kertész munkakör betöltésére.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata Egyesített Bölcsőde

Rózsakert Tagbölcsőde

 

kertész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

1223 Budapest, Rákóczi út 18.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

A tagbölcsőde zöld- illetve burkolt felületeinek gondozása (seprés, locsolás, fűnyírás, levél eltakarítás, jégmentesítés, gyomlálás, növények ültetése, stb.) . A tagbölcsőde előtti járdák, és a bejáratok környékének napi takarítása. Az épületben adódó kisebb karbantartási és javítási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján az Egyesített Bölcsődében a kertész munkakörben foglalkoztatott munkavállaló számára Cafetéria juttatás összege bruttó 100.000.-Ft/év.                    

Pályázati feltételek:

 • általános iskolai végzettség,
 • a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

 • Rend, tisztaság iránti igény,
 • kertgondozási teendők szakszerű ellátása,
 • megbízhatóság, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz, motivációs levél,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a Kjt. 20.§-ának 2 (c)-(e) bekezdésében rögzített kizáró okok fenn nem állásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erős Viktória tagbölcsődevezető nyújt, a 061-3626008 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető részére a vezeto@bolcsode22.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Erős Viktória tagbölcsődevezető részére, a Rózsakert tagbölcsődében, 1223 Budapest, Rákóczi út 18.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálást munkáltatói jogkör gyakorlója végzi. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.