Enyedi György Emlékkonferencia

Időpont: 2017-09-08 09:00 - 17:00
Helyszín: Tomori Pál Főiskola 1223 Budapest, Művelődés u. 21-27.
További információ:

A Tomori Pál Főiskola és a
Magyar Regionális Tudományi Társaság
ENYEDI GYÖRGY EMLÉKKONFERENCIÁT
rendez.


A konferencia időpontja: 2017. szeptember 8.
9.00-17.00 óra


A konferencia központi témája:
REGIONÁLIS FOLYAMATOK A VÁLTOZÓ VILÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON


A konferencia helyszíne a Tomori Pál Főiskola budapesti székhelye:
1223 Budapest, Művelődés utca 21-27.

Az emlékkonferencián az alábbi témákban javasoljuk 15 perces előadás megtartását, vagy a választott téma poszteren történő bemutatását.
1. Regionális folyamatok a válság előtt és után
2. Új gazdasági tér
3. A regionális folyamatok alakulásának lehetséges forgatókönyvei
4. Településrendszer átalakulása; várospolitika, önkormányzati rendszerek
5. Fenntartható regionális fejlődés; életminőség, fenntartható fejlődés
6. Regionális integráció; Európai Unió és határ menti együttműködések
7. Regionális egyenlőtlenségek; felzárkózás és leszakadás, területfejlesztési politika

Az előadás nyelve magyar, angol vagy német lehet.

A konferencia-részvétel az előadók és a hallgatóság számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát a lent megadott e-mail címen jelezze.

A konferencia délelőtti programja 4-5 plenáris előadásból áll. A plenáris előadásokat követően a konferencia délutáni programja, a jelentkezők számától függően, 3-4 párhuzamos szekcióban folytatódik. A 15 perces szekció-előadásokat 5 perces vita követi.
A konferencia ideje alatt az épület aulájában poszterkiállítás tekinthető meg Enyedi György munkásságából.

Amennyiben konferenciánkon előadást kíván tartani, kérjük, hogy a megadott linken található jelentkezési lapot legkésőbb 2017. július 15-ig töltse ki. Ezen a felületen kell feltölteni az előadás absztraktját is.
Kérjük, a mellékelt Jelentkezési lapon egyértelműen jelöljék, hogy melyik tervezett szekcióban kívánnak előadást tartani! A jelentkezési lap mellé csatolják absztraktjukat!

Követelmények: Az absztraktok tartalmazzák a szerző(k) nevét, az előadás címét és öt kulcsszót.
• Az absztraktok terjedelme legalább 200, legfeljebb 250 szó lehet.
• Az absztraktokat lektoráltatjuk. Kérjük, hogy beküldésekor – szem előtt tartva a tudományos igényesség szempontjait – mérlegeljék a következőket: (a) Egyértelmű-e, miről kíván(nak)beszélni? (b) Szerepel-e releváns problémafelvetés, világos és fókuszált kutatási kérdés? (c) Mennyire kidolgozott a kutatás? Mennyire világos az adatok és a megközelítés leírása?
Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket 2017. augusztus 21-ig értesítjük.

Az elfogadott absztraktokat absztraktkötetben jelentetjük meg, amely a konferencia honlapján elektronikusan, illetve a konferencián nyomtatott formában lesz elérhető.

A szervezők 2017. augusztus 25-ig elkészítik a konferencia végleges programját, amelyet elektronikus úton küldenek meg a résztvevőknek.

A szekcióelnökök által kiválasztott előadásokat elektronikus, lektorált tanulmánykötet formájában jelentetjük meg a konferencia honlapján. A kötet várható megjelenése: 2018. február 5.

A jelentkezési lap a következő címen tölthető ki: https://goo.gl/forms/DXU7FThe7jBD4DtG3

Kérdés esetén forduljon a konferencia szervezőihez az enyedi.emlekkonferencia@gmail.com e-mail-címen.