SZOCIÁLIS GONDOZÓ (NAPRAFORGÓ FOGYATÉKOSOK KLUBJA)


Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére.

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

XXII. ker. Önkormányzat Szociális Szolgálata
Napraforgó Fogyatékosok Klubja

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2021. szeptember 19 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221, Köd utca 2-4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kliensek fejlesztése, szinten tartása, foglalkozások vezetése. Közreműködik a házon kívüli programok szervezésében és lebonyolításában. Adminisztrációs feladatok végzése Megteremti és fenntartja a fogyatékos személyek számára az esztétikus, tiszta és biztonságos környezetet. Fogadja és felügyeli a gondjaira bízott gondozottakat. Végzi a gondozási feladatokat: -segít az étkeztetésben -személyi higiéné biztosításában -elvégzi a gyógyszert szedő gondozottak gyógyszerelését, figyelemmel kíséri a gyógyszerek pótlását Szükség esetén lebonyolítja a reggeli nyitást és a délutáni zárást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 30.000 Ft/hó szakképzettség esetén.  Az intézmény biztosítja az alapbéren felüli szociális ágazati pótlékot, évi bruttó 200.000 Ft cafetériát, Budapesten kívüli lakhely esetén közlekedési támogatást                                            

Pályázati feltételek:

Végzettség szintje: Középfokú képesítés

Szakirány/képesítés: szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló,

 büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt kompetenciák:

 empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt, a 06-20/509-33-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Jülekné Zsóri Anikó klubvezető részére a napraforgo.klub@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes meghallgatás

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

 budafokteteny,hu - 2019. szeptember 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

ÖNÉLETRAJZ