IGAZGATÁSI (KÖRNYEZETVÉDELMI) ÜGYINTÉZŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője

pályázatot ír ki

 

igazgatási ügyintéző

 

munkakör betöltésére

 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozott időre szóló köztisztviselői kinevezés az Általános Igazgatási csoport szervezeti egységhez igazgatási ügyintéző munkakörbe.

 

FELADATOK:

 • növényvédelem, növényegészségügy, fás szárú növények védelme
 • állategészségügy: méhtartás, állati eredetű melléktermék kezelése
 • állatvédelmi ügyek: Az állatok védelme és nyilvántartása, az állatvédelmi bírság, a vonatkozó jogszabály vegyes rendelkezései szerinti ügyek, kóbor állatok befogása, veszélyes állat tartása ügyei
 • vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
 • környezetvédelem, hulladékgazdálkodás
 • zaj- és rezgésvédelem
 • a fentiekben meghatározott ügyekben a hatósági feladatok és a hatósági ellenőrzés ellátása, a feladatköréhez kapcsolódó hatósági, statisztikai nyilvántartások vezetése és a kapcsolódó ügyiratkezelési feladatok ellátása.

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 26. környezetvédelmi és vízügyi feladatkör feladatkör I. besorolási osztályban meghatározott végzettség
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

 

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • a szakirányú szakigazgatási területen betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • önálló munkavégzés

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2019. október 15.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázatokat 2019. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához Igazgatási (környezetvédelmi) ügyintéző jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:

e-mail: palyazat@bp22.hu

ÖNÉLETRAJZ